Regeringens budgetproposition – Nådiga luntan 2014

Nu har Regeringen presenterat den nådiga luntan som Regeringens budgetproposition kallas. Det parlamentariska underlaget som stödjer budgeten är i praktiken ungefär detsamma som för Alliansens sista fyra år.

Stig Björne

Även då var Sverigedemokraterna vågmästare. Och nu är man det i ännu större utsträckning. Regeringen Reinfeldt lyckades hantera situationen i fyra år med mindre bakslag och en analys av vad som ens var möjligt att lägga fram för Riksdagen. Samma lär gälla för Regeringen Löfven.

Budgeten som nu presenteras 854 miljarder kronor i inkomster (man kallar det faktiskt så) och 891 miljarder i utgifter. Underskottet i statsbudgeten ligger alltså på ungefär 32,5 miljarder kronor. Det Regeringen definierar som reformer för 2015 ligger på en kostnad om ca 25 miljarder kronor enligt tabellverket. Det är med andra ord en bra bit över 800 miljarder kronor som ”ligger fast”. Det är något man bör komma ihåg när den politiska retoriken från olika håll blir som mest högljudd.

Bästa översikten finns här Regeringen.se/sb/d/2548/a/248360

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.