Eurostat om konvergenskriterierna

EU:s statistikmyndighet Eurostat har presenterat en sammanställning om läget i medlemsländerna vad gäller det så kallade konvergenskriterierna (statsskuld, budgetunderskott bland annat).

Tydligt i detta är hur de flesta EU-länderna fortsätter att plågas av både statsskulden och budgetunderskott. Även om nivåerna har minskat. EMU-länderna hade 2010 i genomsnitt 6,1 procent i budgetunderskott och det har nu gått ned till 2,9 procent (vilket egentligen är gränsen enligt reglerna). Statsskulden mätt som procent av BNP har ökat för samma period från 84 procent till 91 procent. Generellt sett går det ju bättre men det är långt kvar innan det börjar ”se bra ut”. Sett till alla EU-länder är siffrorna 78 respektive 85 procent av BNP.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.