Hushållens finansiella sparande på hög nivå

Under årets andra kvartal ökade hushållens finansiella sparande nära 50 miljarder kronor.

Stig Björne

Det finansiella sparandet har de senaste åren varit högre under det andra kvartalet än under årets övriga kvartal vilket förklaras av en säsongsvariation där skatteåterbäring och aktieutdelningar gör att hushållens bankinsättning är extra stor under det andra kvartalet.

Bankinlåningen ökade under andra kvartalet med 36 miljarder.

Det finansiella sparande om när 50 miljarder kronor är hög men inte lika hög som rekordsparandet under andra kvartalet 2012. Den tidigare trenden med avtagande ökning av lån verkar vara slut och ökningen av nya var högre än för motsvarande kvartal 2012.

Totalt uppgick låneökningen under kvartalet till 39 miljarder kronor och var därmed även högre än utfallet för det motsvarande kvartalet 2012. Den nedåtgående trend som funnits för låneökning sedan 2008 verkar med andra ord nu vara bruten. Vid kvartalets utgång uppgick hushållens lånestock till 3 021 miljarder kronor.

Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.