Överenskommelse med EU om strukturfonderna

Till slut så har Sverige och EU-kommissionen kommit överens om fortsättningen av de olika strukturfonderna med mera genom den så kallade Partnerskapsöverenskommelsen. Överenskommelsen är i praktiken en överenskommelse om hur och till vad (övergripande) pengarna ska användas till vad gäller EU:s struktur- och investeringsfonder fram till 2020 (sju år).

Stig Björne

Totalt (inklusive medfinansiering) handlar det om en mycket stor summa pengar, inte mindre än 67 67 miljarder kronor. Man säger att pengarna är till ”för att bidra till att uppnå EU2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla”. Och det låter ju bra även om tidigare programperioder inte visar på särskilt stora resultat sett i ett större perspektiv. Men enskilda projekt har ju visat sig vara mycket framgångsrika. De olika programmen är

  • Landsbygdsprogrammet,
  • Regionalfondsprogrammet,
  • Socialfondsprogrammet och
  • Havs- och fiskeriprogrammet.

Störst är Landsbygdsprogrammet.

Dessa ska:

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen och samverkan mellan de olika fonderna för att få ett sammantaget bättre resultat av insatserna och att underlätta för dem som ska genomföra projekten.

Läs mer på regeringen.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.