Konjunkturinstitutet kommenterar budgeten

Konjunkturinstitutet har lämnat kommentarer till Regeringens budget som ska klubbas i december. Man bedömer bland annat att reformerna inom arbetsmarknadspolitiken leder till lägre arbetslöshet – men med brasklappen ”i den utsträckning deltagare i nya program räknas som sysselsatta”.

Stig Björne

Man räknar inte med sysselsatta i arbetsmarknadsprogram som sysselsatta.

Man fortsätter med att säga att:

”På lång sikt är effekten mindre klar”.

På den positiva sidan så pekar man på att den forskning som visar att arbetsmarknadspolitiska program som mest liknar ordinarie anställningar ger bäst resultat och att därför kan traineejobben vara ett positivt inslag på arbetsmarknaden. Samtidigt varnar man för undanträngningseffekter. Jus undanträngingen har varit ett skäl till att man tidigare minskade antalet åtgärder som var ”för lika” riktiga jobb.

Fler negativa kommentarer:

”Samtidigt tar regeringen bort nedsättningen av socialavgifter för unga, vilket kan påverka sysselsättningen negativt. Den särskilda löneskatten för äldre riskerar att leda till ett tidigare utträde från arbetsmarknaden, vilket också minskar sysselsättningen. Höjt tak och grundbelopp i a-kassan ökar jämviktsarbetslösheten. Den högre ersättningsgraden minskar drivkraften till arbetssökande och kan leda till högre löneanspråk.”

Sammantaget är Konjunkturinstitutet tämligen negativa till de reformer Regeringen vill göra inom det arbetsmarknadspolitiska området i termer av vilka effekter det har på sysselsättningen.

Man avslutar med att jämföra sin egen prognos med Regeringens.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BNP (faktisk)

Regeringen

1,5

2,1

3,0

3,2

2,6

2,4

Konjunkturinstitutet

1,6

1,8

3,1

3,4

2,9

2,4

Arbetslöshet (procent av arbetskraften)

Regeringen

8,0

7,9

7,3

6,7

6,4

6,1

Konjunkturinstitutet

8,0

7,9

7,6

7,3

6,7

6,2

Sysselsättning

Regeringen

1,0

1,3

1,4

1,2

0,9

0,8

Konjunkturinstitutet

1,0

1,2

1,2

1,1

1,2

1,0

KPIF (årsgenomsnitt)

Regeringen

0,9

0,6

1,4

1,8

1,9

2,0

Konjunkturinstitutet

0,9

0,6

1,5

1,7

1,9

2,0

Offentligt finansiellt sparande (procent av BNP)

Regeringen

-1,3

-2,2

-1,1

-0,3

0,0

0,5

Konjunkturinstitutet

-1,2

-2,2

-1,3

-0,5

0,5

1,3

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.