Om Stig Björne


Stig Björne

Stig Björne

Stig Björne (född 1969) kommer ursprungligen från Umeå, men bor i Stockholm. Stig studerade vid Handelshögskolan i Umeå där han utbildade sig till ekonom. Stig Björne arbetar med bas i Stockholm Stad. Stig har tidigare arbetat på Svensk Kärnbränslehantering AB innan det varit konsult på vad som numera heter Sweco EuroFutures i 15 år varav 5 år som verkställande direktör. EuroFutures är ett av Sveriges ledande utredningsföretag inom samhällssfären. Stig Björne har en lång erfarenhet av att arbeta med tillväxtfrågor och tillväxtanalys.

VD på SKB Näringslivsutveckling

Stig Björne är VD för SKB Näringslivsutveckling AB (hemsida: SKBNU.se) och är där ansvarig för arbetet kring mervärden inom SKB. SKB Näringslivsutveckling stimulerar och stödjer näringslivet i Oskarshamn och Östhammar kommun genom att bidra till att utveckla nya och befintliga företag i de båda kommunerna.

De två kommuner som har funnits med i processen kring lokaliseringen för slutförvaret av använt kärnbränsle har båda fokus på näringslivsutveckling som en viktig del i att öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen. SKB Näringslivsutveckling AB skall bidra till att utveckla både nya och befintliga företag i båda kommunerna.

SKB Näringslivsutveckling AB har en näringsutvecklare fast stationerad i lokaler i anslutning till NOVA och Företagscentrum och dessutom finns ett antal lokala konsulter med i projektet. SKB Näringslivsutveckling kan gå i borgen för olika företag, utan att för den skull konkurrera med banker.

SKB har sneglat på Vattenfalls satsning Inlandskraft när man dragit igång SKB NU. Det finns både skillnader och likheter.

”Ja, det fungerar lite på samma sätt, men skillnaden är att i Norrland är kommunerna oerhört små och näringsliv finns knappt. Det handlar inte bara om konstgjord andning utan där handlar det också om att driva fram entreprenörer. I Oskarshamn har vi ett fungerande och dynamiskt näringsliv som fungerar väl”, säger Stig Björne.

Säte och administrativt centrum för bolaget är Stockholm. Bolaget har kontor i centrala lägen i de två kommunerna.

”Det känns som en spännande utmaning att skapa få tillväxt och goda verksamhetsmiljöer i de två kommuner där SKB och SKB:s ägargrupp verkar. Jag ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra medparters i de båda kommunerna.”

”Vi kommer jobba i två perioder. En för åren 2010 till 2015, där det finns 300-400 miljoner kronor totalt och sedan är övriga pengar avsatta till perioden 2015-2025”, säger Stig Björne.

Citat om Stig Björne

”Jag är glad över att vi kunnat hitta en lösning där Stig, med sin gedigna erfarenhet och stora kontaktnät i båda kommunerna, kan kombinera rollen som vd i SKB Näringslivsutveckling AB med en roll som ansvarig för mervärdesarbetet inom SKB”, Saida Laârouchi Engström, avdelningschef på SKB

Pressmeddelanden
MyNewsdesk: Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling
Presskontakt.se: Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling
SKB: Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling AB

Uppmärksamhet i media och på webben
Hallå där, Stig Björne!
Byggindustrin.com: Stig Björne vd för SKB Näringslivsutveckling
Barometern: Stig Björne blir VD för SKB:s nya utvecklingsbolag
Energikanalen: Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling
Nyheterna.net: Stig Björne: Ska sköta mervärdet
Sveriges Radio: Björne ny vd inom SKB
Östran: SKB NU blir en hjälpande hand för satsande företag

Utbildning
Stig Björne läste ekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet med inriktning mot marknadsföring.

Intressen
Samhällsfrågor och samhällsutveckling i stort, aktiehandel, sport och träning samt matlagning.