Barometerindikatorn: Under oktober ökade indikatorn med 2,8 enheter

Den så kallade Barometerindikatorn som mäter temperaturen i svensk ekonomi och inte minst riktningen har presenterats av Konjunkturinstitutet. Under oktober ökade indikatorn med 2,8 enheter, från 101,5 i september till 104,3. Det är den hösta nivån sedan början av 2014.

Stig Björne

Barometerindikatorn visar lite på omvända världen, hushållen var mindre positiva med i stort sett allt som har med näringslivet att gör stärktes – mest steg konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar. Konfidensindikatorerna för näringslivet ligger alla över det historiska genomsnittet medan den för hushållen backat under genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 4,4 enheter i oktober och ligger nu 7,7 enheter över det historiska genomsnittet. Bara en av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var betydligt mer positiv, medan såväl bedömningen av orderstockens storlek som förväntad produktionsutveckling var oförändrad jämfört med i september.

Konfidensindikatorn för hushållen föll med knapp fem enheter i oktober och ligger därmed 2 enheter under det historiska genomsnittet. Det som drar ned värdet är hur man ser på förväntningarna för Sveriges ekonomi och sin egen och inställningen till köp av kapitalvaror i nuläget blev mer negativ. Indikatorer

Bransch

Max-värde

Min-värde

Aug 2014

Sep 2014

Okt 2014

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,1

68,7

103,3

101,5

104,3

2,8

+

Konfidensindikatorer

Totala näringslivet

119,8

68,8

104,6

102,3

105,8

3,5

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,3

107,0

103,3

107,7

4,4

+

Bygg- och anläggning

122,8

80,0

103,8

105,3

106,8

1,5

+

Detaljhandel

124,9

67,6

106,7

107,7

107,9

0,2

+

Privata tjänstenäringar

119,1

72,2

101,1

98,2

101,6

3,4

+

Hushåll

120,3

48,2

96,6

102,7

98,0

-4,7

 

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.