SCB: Inflationen ökar

SCB meddelade häromdagen att inflationstakten ökar. Det är i och för sig sant men man måste nog modifiera det något. Inflationstakten i den svenska ekonomin var -0,1 procent i oktober (deflation) men det är ändå en ökning då takten var -0,4 procent i september (när man ser till inflationsteakten på årsbasis). I ett kortare perspektiv så steg KPI med 0,1 procent från september till oktober.

Stig Björne

Det som gjorde att utvecklingstakten av KPI hölls tillbaka under det senaste året var lägre räntekostnader (-8,3 procent) som påverkade nedåt med 0,4 procentenheter och lägre priser på el (-4,8 procent) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Det som påverkade uppåt var bland annat höjda hyror (1,7 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (1,2 procent) som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

Ser man till måttet KPIF (Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar) var ”inflationen” 0,6 procent i oktober 2014, vilket är en fördubbling från september då den var 0,3 procent. Under samma period 2013 minskade KPIF med 0,2 procent.

Alla varuslag och dess påverkan nedan

Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

2014

september 2014

oktober 2013

september 2014

oktober 2013

Livsmedel och alkoholfria drycker

133,0

0,1

0,2

0,4

1,2

Alkoholhaltiga drycker och tobak

39,0

0,0

0,0

0,0

1,1

Kläder och skor

52,0

0,0

‑0,1

0,5

‑1,6

Boende

264,0

‑0,1

‑0,3

‑0,3

‑1,2

Inventarier och hushållsvaror

53,0

0,0

0,0

0,8

0,0

Hälso- och sjukvård

35,0

0,0

0,0

0,7

0,7

Transport

138,0

‑0,1

0,0

‑0,6

0,2

Post och telekommunikationer

35,0

0,0

‑0,1

‑0,4

‑2,2

Rekreation och kultur

120,0

0,0

‑0,1

0,4

‑0,5

Utbildning

4,0

0,0

0,0

0,1

2,5

Restauranger och logi

64,0

0,0

0,1

0,2

1,5

Diverse varor och tjänster

63,0

0,0

0,1

0,3

1,1

KPI totalt

1 000,0

0,1

‑0,1

0,1

‑0,1

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.