Budgetbråket i USA sänker börserna

Dispyten mellan representanthuset och President Obama i USA fortsätter. Oförmågan att komma överens har lett till att hundratusentals anställda inom den statliga sektorn i USA har blivit ”arbetsbefriade” utan lön. Detta har gjort att de amerikanska börserna pekar nedåt under veckan.

Stig Björne

Börserna sjunker i en bred nedgång efter halva handelsdagen på torsdagen. Nedstängningen av de statliga verksamheterna i USA går in på tredje dagen i spåren av det fortsatta dödläget i budgetfrågan, vilket bidrar till det dystra stämningen på börserna.

Att man har stängt ned har hänt att antal gånger tidigare men det är ändå dramatiskt. Men den stora oron är att den fortsatt politiska oenigheten i USA över de samtal för att höja skuldtaket som ska hållas senare i oktober. Samtidigt finns det osäkerhet kring hur en längre nedstängning än väntat kan komma att påverka landets ekonomi mer direkt. BNP beräknas sjunka något till följd av den men det är ingen katastrof enligt ledande bedömare – under förutsättning att man når en överenskommelse om budgettaket.

Nedstängningen i USA påverkar möjligheten att få fram bland annat makrostatistik. Statistiken för nya jobb för september kommer inte att släppas under veckan som planerat och man har inte heller meddelat när den kommer.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.