SCB: Slutliga inkomster och skatter för 2012

SCB har presenterat slutliga inkomster och skatter för 2012. Sammanställningen visar att under 2012 så låg medianinkomster på knappt 280 000 och hade ökat med 2,2 procent under året. Sett i ett längre perspektiv så har medianinkomsten ökat med 20 procent under perioden 2000-2012.

Stig Björne

Bäst har det gått med inkomsterna i norra Sverige. Kiruna hade en ökning under perioden 2000-2012 med hela 36 procent därefter kommer andra kommuner i Norrbotten såsom Gällivare och Pajala. I 13 av 14 kommuner i Norrbottens län ökade inkomsterna mer än snittet för hela Sverige under perioden.

I åldersgruppen 20-40 år hade de i Kiruna och Gällivare hade högst ökning av medianinkomsten. I övriga landet nådde ingen kommun upp till 30 procents inkomstökning, Förklaringen är ju högkonjunkturen i gruvsektorn.

Även på södra Västkusten gick det bra. Halmstad, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Laholm tillhörde de 30 kommuner som hade störst inkomstökning. Kvinnors inkomster för perioden 2000-2012 ökade med 23 procent mot 18 procent för männen. De tio kommuner som hade lägst inkomstökning under perioden ligger alla i storstadslänen; tre av dessa kommuner tillhör Stockholms län, fyra Västra Götalands län och tre tillhör Skåne län.

Kommuner med högst inkomst 2012 och störst inkomstökning 2000-2012

De 10 kommunerna som hade högst medianinkomst 2012 De 10 kommunerna som hade störst inkomstökning 2000–2012
Danderyd 381 300 Kiruna 36,0  
Täby 356 800 Pajala 33,1  
Lomma 347 100 Lomma 31,5  
Lidingö 338 800 Gällivare 31,1  
Vaxholm 334 200 Varberg 29,2  
Kiruna 331 900 Vaxholm 27,7  
Ekerö 329 000 Övertorneå 27,1  
Nacka 328 800 Kungsbacka 26,8  
Sollentuna 328 000 Leksand 26,6  
Nykvarn 325 700 Falkenberg 26,5  

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.