Hushållens lån

Tillväxten av bankernas (MFI – monetära finansinstitut) lån till hushållen var drygt fem procent i januari vilket är i princip samma som i decmeber.

Stig Björne

Det har på kort sikt inte skett en ytterligare ökning av tillväxttakten mot bakgrund av Riksbankens sänkning av reporäntan i december. I slutet av januari var hushållens lån hos banker drygt 2,9 miljarder. Ökningen i jämförelse med januari 2013 uppgår till 136 miljarder.

Lånen till bostäder står för drygt 80 procent av utlåningen till hushållen. Ökningen av bostadslånen för samma period var 119 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,4 procent i januari. Totalt uppgick hushållens utestående bostadslån hos banker till 2 349 miljarder.

Hushållens lån bortsett från bostadslån består av bland annat av konsumtionslån. Dessa uppgick till 175 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,1 procent.

Bolåneräntorna för hushållen har sjunkit från 2,54 i december till 2,45 procent januari. Detta kan främst härledas av att räntor på lån med bindningstid till och med 3 månader sjönk från 2,48 till 2,39 procent under perioden. MFI:s genomsnittliga utlåningsränta för nya avtal till icke-finansiella företag sjönk från 2,73 procent i december till 2,57 procent i januari. I stort sett alla lån har alltså blivit billigare.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

  Ränta, hushållens nya låne- avtal Ränta, hushållens nya bolåne-avtal Tillväxt-takt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Jan‑13 3,13% 2,88% 4,6% 2,86% 1,4%
Dec‑13 2,75% 2,54% 5,1% 2,73% 1,1%
Jan‑14 2,69% 2,45% 5,1% 2,57% 1,0%

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.