Hushållens konsumtion allt viktigare

Under de senaste åren har betydelsen av hushållens konsumtion blivit allt viktigare för att hålla uppe BNP-utvecklingen. Det är dock inte detalj­handeln andel av ­konsum­tionen som har vuxit utan det är i första hand annan konsumtion.

Stig Björne

Det visar en analys som SCB har gjort av statistik över syssel­sätt­ningen och statistik över hus­hållens konsum­tion. SCB har tagit fram en ny indikator över hushållens konsumtion som benämns HUKO. Den mäter hushållens konsumtion av varor och tjänster. HUKO består av energi­statistik, omsättning för tjänste­sektorn, konsument­prisindex, lägenheter och småhus, sortiments­undersök­ningen av detalj­handeln och undersök­ningen företagens ekonomi.

Det som påverkar HUKO i störst utsträckning är bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, som står för 27 procent. Dagligvaru­handeln står för 20 procent och transporter och motor­fordons­handel står för 15 procent (Läs mer på länken www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hushallens-konsumtion-driver-Sveriges-ekonomi).

Enligt SCB så är det i hög grad just hushållens konsumtion som ”hållit igång” Sveriges ekonomi sedan finanskrisen (låga räntor och en rekordsvag krona lär i och för sig ha bidragit också). Den svenska BNP-utvecklingen på årstakt har i genomsnitt vuxit med 1,1 procent från fjärde kvartalet 2008 till och med fjärde kvartalet 2013. Enligt SCB så ligger hushållens konsumtion bakom hela 8,8 procent av denna tillväxt. Men även den offentliga konsumtionen har gett ett starkt bidrag till BNP-utveck­lingen under denna period. Läs mer om detta nya mått på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.