Ekonomistyrningsverket: Det blir underskott 2014

Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer det att bli ett relativt stort underskott i statens finanser under 2014. Enligt ESV beror underskottet bland annat på de skattesänkningar som genomförts.

Stig Björne

Men även utdelningarna från statliga bolag och från Riksbanken blir också betydligt lägre än 2013. Sammantaget leder detta till ett underskott av den offentliga sektorns finanser med 87 miljarder kronor 2014. ESV menar dock att de kommande år ökar statens skatteintäkter betydligt snabbare och att utgifterna ökar måttligt. Det blir dock inte överskott förrän 2018.

ESV pekar på att marginalerna till utgiftstaken har minskat och 2014 uppgår den till 13 miljarder och 2015 20 miljarder kronor. Man konstaterar torrt att:

”När hänsyn tas till behovet av säkerhetsmarginal finns det i det närmaste inget utrymme för utgiftsökningar”.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.