Fortsatt låg inflation  

Den svenska inflationen fortsätter att vara låg (osannlikt låg om man ser det lite nutidshistoriskt). I april var inflationen 0 procent (mätt som förändringen av KPI under det senaste året). Det är ändå en ökning sedan mars då den oväntat låga inflationssiffran var minus 0,6.

Stig Björne

Den största effekten på inflationstakten sedan april 2013 hade minskade räntekostnader (-5,7 procent) och lägre priser på el (-5,7 procent) vilka bidrog nedåt med 0,3 procentenheter respektive 0,2 procentenheter. KPIF – alltså inflationsmåttet med fast ränta – var 0,5 procent i april.

Utvecklingen den senaste månaden det vill säga från mars till april var i snitt 0,4 procent. Det finns en påtaglig kalendereffekt i dessa siffror då påsken i år inföll i april vilket gjorde att priserna på utrikes flygresor steg med hela 39 procent (!). Man ska alltså undvika loven om man vill ha billiga flygresor. Ökningen av priset på flygresor bidrog brutto med halva prisökningen i april.

När den svenska inflationen ska mätas mot inflationen i EU/EMU mäter man genom ”Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP)”. Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,3 procent i april 2014. Inflationstakten för EU-länderna var då 0,6 procent och för EMU-länderna var inflationstakten 0,5 procent.

KPI april 2014 var 313,89 (1980=100). En vara som kostade 100 kronor 1980 skulle alltså i genomsnitt kosta knappt 314 kronor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.