Dålig export 2013 men ökad handel 1:a kvartalet 2014

Förra året var ett dåligt år för den svenska exporten. Under året minskade varuexporten i volym (värde i fasta priser) med drygt tre procent (3,5).

Stig Björne

Även importen föll men något mindre, med 2,5 procent. Allt i jämförelse med året innan. Men nu tycks det åtminstone delvis ha vänt och det är första gången sedan andra kvartalet 2012 som exporten ökade i volym, jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Varuexporten från Sverige ökade under det första kvartalet 2014 med en procent i volym i jämförelse med samma kvartal förra året. Varuimporten ökade än mer; med 3,4 procent. I löpande priser ökade värdet med 1,7 procent för exporten och 3,0 för importen.

Det som till stor del ligger bakom ökningen är sektorn ”Verkstadsvaror”, som svarar för en betydande del av den totala exporten. Och sektorn ökar exporten med hela fyra procent det första kvartalet 2014. Under första kvartalet ökade vägfordon med 13 procent och elektronikvaror, telekom med 9 procent. Även metallarbeten ökade starkt, med 11 procent. Däremot fortsätter skogsvaror och papper att gå dåligt. Mineralvaror ökade 5 procent i volym. Grupperna järn och stål samt övriga metaller ökade med vardera 6 procent. Energivaror minskade 5 procent där oljeprodukterna föll med hela 11 procent.

Totalt sett ligger export– och importvolymerna under första kvartalet 2014 5 respektive 3 procent lägre än de historiska toppnivåerna som var det första kvartalet 2008 vad gäller exporten och första kvartalet 2012 avseende importen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.