Restaurangindex: Bättre för restaurangbranschen

Den svenska restaurangmarknaden var värd knappt 105 miljarder kronor 2013 (inklusive moms). Största delbranschen var Lunch- och kvällsrestauranger med en andel av marknaden på 43,5 procent av den totala försäljningen.

Stig Björne

Under en längre period har restaurangbranschen visat på god tillväxt i volym och försäljning i löpande priser. Och april 2014 är inget undantag. Försäljningsvolymen ökade med fyra procent jämfört med april 2013 och mätt i löpande priser ökade försäljningen med 5,2 procent för samma jämförelseperiod. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt ökade omsättningen med 6,5 procent.

Den delbransch som visade på starkast utveckling var lunch och kvällsrestauranger, som ökade med 5,2 och hittills i år har lunch- och kvällsrestauranger har försäljningsvolymen ökat med 6,4 procent (ej kalenderkorrigerat).

Mätmetoden görs genom ”Restaurangindex” som består av statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita kommenterar siffrorna med att ”April i år var den femte starkaste månaden i fråga om kalenderkorrigerad omsättningstillväxt (volym) sedan Restaurangindex lanserades i januari 2007. Motsvarande månad föregående år är dock förhållandevis svag, tillväxten sker med andra ord från en låg nivå. Omsättningstillväxten var hög för fem av de sju restaurangkategorierna”.

Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade med en dryg tiondels procent mellan mars och april och låg i april i år 1,2 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangserverad mat sänktes. Enligt sättet att mäta har priserna – enligt ovan – inte ökat med mer än 1,2 procent. Enligt Visita bedömer en klar majoritet av restaurangföretagen tror på ökad efterfrågan på deras tjänster på tre månaders sikt.

Försäljningsvolymen har hittills i år stigit med 4,1 procent jämfört med 2013. Bäst har det gått för kaféer som har ökat försäljningsvolymen med 8,9 procent.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING APRIL

 

Omsättning
mkr, inkl
moms 

Förändring
2013-2014
i procent

April

2013

2014

Värde

Volym*

Total restaurangförsäljning

8 347

8 781

5,2

4,0

Hotellens restaurangförsäljning

1 116

1 144

2,5

1,4

Kaféer/Konditorier

491

520

6,1

4,9

Snabbmatsrestauranger

1 075

1 132

5,2

4,1

Lunch- och kvällsrestauranger

3 636

3 868

6,4

5,2

Trafiknära restauranger

578

613

6,2

5,0

Nöjesrestauranger, pubar, barer

1 037

1 061

2,4

1,3

Personalrestauranger

415

441

6,2

5,0

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari-april

 

Omsättning mkr, inkl
moms 

Förändring
2013-2014
i procent

Januari-april

2013

2014

Värde

Volym*

Total restaurangförsäljning

30 378

31 931

5,1

4,1

Hotellens restaurangförsäljning

4 235

4 360

3,0

2,0

Kaféer/Konditorier

1 715

1 887

10,0

8,9

Snabbmatsrestauranger

4 030

4 093

1,5

0,6

Lunch- och kvällsrestauranger

12 919

13 886

7,5

6,4

Trafiknära restauranger

2 215

2 387

7,8

6,7

Nöjesrestauranger, pubar, barer

3 566

3 678

3,1

2,1

Personalrestauranger

1 698

1 639

‑3,5

‑4,4

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.