Bistrare tider? – Ekonomisk prognos

Den nya Regeringen har presenterat sin ekonomiska prognos för de närmaste åren. Och man säger att ”bordet är tomt” eller något åt det hållet och att det kommer att dröja lång till innan man når överskottsmålet. Varje satsningen måste finansieras ”krona för krona”.

De förändringar som gjorts i prognosen sedan Anders Borgs sista i augusti är att man skrivit ned tillväxten n mot tidigare något. I år tror man på en tillväxt om 2,1 procent istället för 2,7. För 2015 har man skrivit ned tillväxtprognosen från 3,3 procent till 3,0 procent. Trots den underbalanserade budgeten de närmaste åren så kommer statsskulden att minska som andel av BNP. Detta beror på att Ökningen av BNP är större än ökningen av statsskulden vilket gör att skulden minskar i relativa mått. I absoluta tal ökar den.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.