Kort intro om aktier och aktiehandel

aktiehandel

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag (AB). Aktieägaren får därmed ett delägarskap av bolaget och rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning. Antalet aktier i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split.

I Sverige skiljer man på A- och B-aktier. A-aktierna berättigar innehavaren till fler röster under omröstningar vid bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien en tiondels så många röster av en A-aktie. Det tillämpas när de ursprungliga aktieägarna (ofta grundarna) vill behålla makten i företaget, men ändå ta in riskkapital. Idag får inga aktier med mindre än en tiondels antal röster utges i Sverige.

Om aktiebolaget är noterat på en aktiebörs kan köpare och säljare enkelt handla sig emellan. När de köper eller säljer aktier kan dessa handla med enskilda aktier, men det vanligaste är att köpa eller sälja i form av börsposter ofast bestående av 100 eller 200 aktier.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.