Lägre KPI

Konsumentprisindex minskade under augusti med 0,1 procent jämfört med juli. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en … [Read more...]

Stig Björne, hur ser du på den ekonomiska utvecklingen?

Stig Björne, vad tror du är på väg att hända med den svenska ekonomin? Stig Björne: Man kan se att den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till i höst så har det funnits en viss … [Read more...]

Konjunkturinstitutet: Hur stor blir den ekonomiska nedgången?

Att varslen ökar och så småningom också arbetslösheten är ingen nyhet. Varslen på arbetsmarknaden har nästan fördubblats på ett år (september månad). Det är ju definitivt ett tecken på att ekonomin … [Read more...]

Stig Björne om riskkapital

Under ett antal år har Sverige haft tillgång till EU-pengar som har legat i regionala riskkapitalfonder. För programperioden 2007-2013 har svenska nationella och regionala medel (offentligt … [Read more...]

Turbulent börsutveckling i maj

Det har varit en turbulent börsmånad under maj. Månaden är inte riktigt slut ännu men hittills är Stockholmsbörsens All Share nere runt sju procent för maj. En stor del av turbulensen kan hänföras … [Read more...]

Börsfall

Det har varit turbulent sedan parlamentsvalet i Grekland för knappt två veckor sedan. Åtminstone tre partier har gjort försökt att bilda regering men alla har misslyckats. Den grekiske presidentens … [Read more...]

Konjunkturinstitutet ser optimism bland hushållen

För några veckor sedan kom Konjunkturinstitutet med sin barometer för första kvartalet som kom i april. Konjunkturbarometern sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten … [Read more...]

Politisk oro sänker börsen?

Stockholmsbörsen har gått i moll under maj. Hittills har Stockholmsbörsen backat med runt fyra procent under den dryga vecka som passerat. Några stora ekonomiska nyheter åt något håll har det inte … [Read more...]

Maj börjar nedåt

Antalet arbetslösa i Europa ökar. Arbetslösheten i euroområdet uppgick till 10,9 procent i mars enligt statistik från Eurostat. Eurostat beräknar att drygt 17 miljoner invånare i euroområdet var … [Read more...]

Börsen i april

Nu har Stockholmsbörsen börjat gå i sidled, lite upp och lite ned. Under rapportsäsongen som har kommit igång på allvar under april har det varit oerhört slagigt på börsen. En dag föll börsen närmare … [Read more...]