Stig Björne om SEB

Stig BjörneSå här skriver SEB:s analytiker inför presentationen av SEB:s rapport under torsdagen.

SEB:s rapport för det andra kvartalet 2011 visade blandade siffror. Rörelseresultatet uppgick till SEK 4 278m, motsvarande 8 procent bättre än vår prognos. Det för bankerna så viktiga räntenettot var svagare än väntat och landade på SEK 4 230m.

På grund av osäkerheten i den globala ekonomin har vi reviderat ned våra prognoser för SEB. Vi räknar nu med att räntenettot för 2012 kommer att uppgå till SEK 17 154m, något svagare än 2011. Prognosen för kommissionsintäkterna 2012-13 är sänkta med 3 respektive 4 procent. Även kreditförlusterna beräknas stiga kraftigt under 2012-13.

Som en följd har vi sänkt vinstprognoserna 2012-13 med 15 respektive 17 procent. Den förväntade vinsten 2011 är endast marginellt nedjusterad med 1 procent. Vi har ingen riktkurs eller rekommendation för SEB.

SEB är ju en av aktierna på ”Stora-listan” som tagit mest stryk fram till början av oktober. Därefter har den hämtat sig upp till nivån över 40 kronor. När Swedbank presenterade sitt resultat häromdagen gick även SEB upp ytterligare något.

I morgon är sanningens minut och jag gissar på uppåt några procent. Lite beror det på hur EU kommer vidare med paketet till Grekland. Vi säkrar upp med 1X.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.