Volvo

Stig Björne om Volvo
Det har gått bättre på börsen generellt än vad jag har trott. Vinsterna i de flesta bolagen har varit hyggligt i linje med förväntningarna, det har inte varit många katastrofresultat. En av de aktier som jag följer är Volvo och den kom har kommit bra ut de senaste veckorna. Upp från runt 65 kr till över 80.

Såhär skrev SEB:s analytiker om Volvos rapport häromdagen.

 Volvo:s rapport för årets tredje kvartal kom in i linje med vår prognos. Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 6 152Mkr, vi hade räknat med 6 100Mkr och marknaden med 6 253Mkr. Försäljningen växte organiskt med 22 procent jämfört med samma period föregående år och landade på 73 320Mkr.
 Orderingången uppgick till 59 975 enheter under kvartalet, vilket var bättre än väntat. Ledningen guidar för att försäljningen under 2012 kommer att vara i linje eller något högre än för verksamhetsåret 2011, vilket var en positiv överraskning.
 Vi har sänkt den förväntade vinsten 2011 med 3 procent då vi räknar med en försvagad lönsamhet. För 2012-13 är vinstprognoserna uppjusterade med 8 respektive 7 procent. Som en följd justeras riktkursen upp med 5Kr till 100Kr. Rekommendationen är fortsättningsvis Köp

Ja, frågan är ju om det fortsätter uppåt eller om EU inte lyckas hantera den pågående (?) finanskrisen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.