Spanien och Portugal lyckades låna upp 4,5 miljarder euro

Spanien Portugal

Under torsdagen lyckades Spanien låna upp 4,5 miljarder euro genom tre serier av statsobligationer. Löptiderna uppgick till 3-5 år och genomsnittsräntan blev rätt ok för Spanien. Den föll rejält jämfört med tidigare obligationslån.

För ett femårigt obligationslån på drygt 1 miljard euro fick Spaniens riksgäld betala en genomsnitstränta på 3,56 procent. Att jämföras med de 5,54 procent i senaste försäljningen av samma slags spanska statspapper. Man kan jämföra med de svenska statsobligationerna som har fem års löptid – där är ränta 1,31 procent på andrahandsmarknaden.

När oron var som störst förra året i november låg räntan på Spanien femåriga obligationer på hela 6,07 procent. Spanien har nu lånat upp nära nog en fjärdedel av årets totala lånebehov. 

Även grannlandet Portugal lyckades sälja tillräckligt med statspapper. Man fick sålt de 1,5 miljarder euro som man föresatt sig. 105-dagarsväxlar såldes för 750 miljoner euro. Snitt-räntan uppgick till 4,068 procent, jämfört med 4,346 vid föregående emission, den 18 januari. Bid/cover-nivån blev 2,8, jämfört med 4,1 vid föregående emission.

168-dagarsväxlar såldes för 750 miljoner euro till en genomsnittsränta på 4,463 procent, jämfört med 4,74 procent vid föregående emission, den 18 januari. Bid/cover-nivån blev 2,6, jämfört med 3,0 vid föregående emission.

Räntan har alltså gått ned även för Portugal men det är svårt att säga något om det hela egentligen när växlarna har så kort löptid. At låna ut pengar på ett halvårs sikt är nog ingen större risk till något land med undantag av Grekland.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.