Stig Björne om ökade aktieutdelningar

Aktieutdelningarna ökar

Trots lågkonjunktur (?) ökar utdelningen från bolagen på OMXS30 till aktieägarna. För vissa bolag blir der rejält höjda aktieutdelningar, 15-20 procent är inget ovanligt.

Givet den relativt turbulenta andra halvåret under 2011 med statsskuldskriser och en allmän temopsänkning av den svenska och – framför allt – europeiska ekonomierna kan det tyckas något förvånande att 2011 bjuder på så pass stora ökningar av aktieutdelningarna. Det kan tyckas att det förebådar en mindre inbromsning av företagens lönsamhet för 2012 än allmänt befarat. Styrelserna i börsbolagen skulle nog manat till en större försiktighet vad gäller aktieutdelningarna om framtidsutsikterna såg väldigt dystra ut.

Enligt di.se så gjorde till exempel Swedbank en vinst på 9,53 kronor per aktie 2011. Aktieutdelningen höjs från 2,10 till 5,30 kronor. Man blir också det bolag som höjer utdelningen mest relativt sett. Även boalgen Volvo, Investor och MTG höjer utdelningen rejält i år. Bolagen höjer utdelningen till aktieägarna med ca 20 procent.

Ytterligare en bank, SEB, delar ut 17 procent mer per aktie för 2011 än för 2010. Banken höjer utdelningen från 1,50 till 1,75 kronor per aktie. Andra bolag vars aktieägare kan se fram emot mer i år är exempelvis Getinge, Assa Abloy och Ericsson.

En annan bank, Nordea, gör tvärtom och sänker utdelningen till sina ägare, från 29 till 26 eurocent, cirka 2,29 kronor, per aktie. Även Bolidens och Atlas Copcos styrelser intar en lite försiktig hållning och sänker utdelningen. För Bolidens ägare sänks utdelningen från 5 till 4 kronor per aktie och för Atlas Copcos från 9 till 5 kronor.

Ett bolag som hade en synnerligen hög utdelning förra året är Tele2, inte mindre än 27 kronor. Inte oväntat blir den något lägre för året och stannar på – vilket inte är så pjåkigt – 13 kronor.

 

Utdelningar i kronor per aktie, bolag på OMXS30.
  2012 (förslag) 2011 Förändring Förändring (%)
Swedbank 5,3 2,1 3,2 152%
MTG 9 7,5 1,5 20%
Volvo 3 2,5 0,5 20%
Investor 6 5 1 20%
SEB 1,75 1,5 0,25 17%
Getinge 3,75 3,25 0,5 15%
Assa Abloy 4,5 4 0,5 13%
Ericsson 2,5 2,25 0,25 11%
SKF 5,5 5 0,5 10%
Astra Zeneca* 2,8 USD 2,55 USD 0,25 USD 10%
Sandvik 3,25 3 0,25 8%
Handelsbanken 9,75 9 0,75 8%
Alfa Laval 3,25 3 0,25 8%
ABB 0,65 (CHF) 0,60 (CHF) 0,05 (CHF) 8%
SCA 4,2 4 0,2 5%
Teliasonera 2,85 2,75 0,1 4%
Electrolux 6,5 6,5 0 0%
Securitas 3 3 0 0%
H&M 9,5 9,5 0 0%
SSAB 2 2 0 0%
Scania 5 5 0 0%
Nordea 0,26 euro 0,29 euro -0,03 euro -10%
Boliden 4 5 -1 -20%
Atlas Copco 5 9 -4 -44%
Skanska 6 12 -6 -50%
Nokia 0,2 euro 0,4 euro -0,2 euro -50%
Tele2 13 27 -14 -52%
Lundin Petroleum   i.u  –
Swedish Match                     i.u  –  –  –

* Delar ut två gånger/år, totala summan för 2011 är 2,8 USD

Källa: Di, Nasdaq OMX.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.