Stig Björne om ökade aktieutdelningar

Trots lågkonjunktur (?) ökar utdelningen från bolagen på OMXS30 till aktieägarna. För vissa bolag blir der rejält höjda aktieutdelningar, 15-20 procent är inget ovanligt. Givet den relativt … [Read more...]