Stig Björne: EU-ländernas ekonomier går åt olika håll

Stig Björne Swedbank meddelar att reformtakten måste öka om den ekonomiska konvergensen i Eurozonen försvagas. Banken pekar på att konvergensen inom eurozonen fram till 2007 var tydlig för BNP-tillväxt, priser och räntor – men situationen var inte uthållig.

Ökade skillnader har därefter varit ett faktum, samtidigt som utvecklingen under hela 2000-talet skiljde sig gällande löner, bytesbalans och produktivitetstillväxt. Krisländerna i eurozonen drog nytta av de låga räntorna och kapitalinflödena, men underlät att genomföra de reformer som krävdes för att tillhöra valutaunionen.

Swedbank menar nu att krisländernas bytesbalans är på väg mot överskott, medan kärnländernas (bland annat Tyskland) överskott sjunker något. Interndevalvering (sänkta lönekostnader inte minst) och recession i krisländerna medverkar till detta.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.