Stig Björne: EU-ländernas ekonomier går åt olika håll

Swedbank meddelar att reformtakten måste öka om den ekonomiska konvergensen i Eurozonen försvagas. Banken pekar på att konvergensen inom eurozonen fram till 2007 var tydlig för BNP-tillväxt, priser … [Read more...]