Stig Björne: Fler äldre jobbar mer enligt SCB

SCB:s analys om arbetsdeltagande bland äldre, över 65 år, pekar på att en större del av befolkningen fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Sedan början av 2000-talet har andelen 65 och 66-åringar som är anställda tredubblats. År 2001 så skedde en förändring i LAS (lagen om anställnings­skydd). Förändringen bestod i att att arbets­tagare fick rätt att arbeta kvar till den månad då han eller hon fyller 67 år. Det har blivit vanligare för en ”folkpensionär” att vara anställd än att vara / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.