Stig Björne: SCB:s rapport om hur vi jobbar i Sverige

Statistiska Centralbyrån har kommit med en rapport om arbetstiden – hur mycket jobbar vi i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder? Stig Björne … [Read more...]

Stig Björne: Fler äldre jobbar mer enligt SCB

SCB:s analys om arbetsdeltagande bland äldre, över 65 år, pekar på att en större del av befolkningen fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Sedan början av 2000-talet har andelen 65 och 66-åringar … [Read more...]

Stig Björne: Anställda vid universitet och högskolor – Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyrån har analyserat antalet anställda vid Sveriges universitet och högskolor. Rapporten visar att antalet anställda vid universitet och högskolor utgör drygt 1/4 av all statlig … [Read more...]

Sverige fortsätter växa

Statistiska Centralbyrån har presenterat befolkningsstatistik för första halvåret år 2012. Statistiken visar på en fortsatt stabil ökning av befolkningen. Sverige har nu en befolkning som överskirder … [Read more...]