Stig Björne: SCB:s rapport om hur vi jobbar i Sverige

Statistiska Centralbyrån har kommit med en rapport om arbetstiden – hur mycket jobbar vi i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder? Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.