Stig Björne: Sveriges ”Småorter” blir fler

Nypressad SCB-statistik har kommit om tätortsstrukturen i Sverige och antalet småorter. Definitionen på småort är en ”sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen”. Småorter kommer storleksmässigt efter en tätort. En tätort definieras enligt följande ”minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50% fritidshus”. Statistiken kring de olika ortsstorlekarna tas fram var femte år av SCB. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.