Stig Björne: Sveriges ”Småorter” blir fler

Nypressad SCB-statistik har kommit om tätortsstrukturen i Sverige och antalet småorter. Definitionen på småort är en ”sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen”. … [Read more...]