Turismen i Sverige 2012

Tillväxtverket, Stig BjörneTillväxtverket – som är statistikansvarig myndighet för turism och besöksnäring – har presenterat nya siffror för 2012. Det nya siffrorna visar att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under 2012 medan besökarna från ”längre bort” har ökat med nära sex procent i jämförelse med 2011.

Totalt sett så ökade turismen något under 2012. 52,8 miljoner kommersiella övernattningar företogs i Sverige under 2012 vilket är en marginell ökning. Med undantag för Schweiz, Irland och Turkiet minskade övernattningarna från samtliga länder i Väst- och Sydeuropa under 2012.

Övernattningarna från Kina ökade med 11,2 procent och från USA med 6,6 procent (och detta trots en svag dollar). Indien passerade Japan genom en tillväxt med 40 procent av övernattningarna. Indien är nu den tredje största utom-europeiska marknaden.

Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsatte att öka till totalt 19,4 miljarder kronor. Regionalt sett så var det Västra Götaland som ökade mest följt av Norrbotten i absoluta tal. Relativt sett var det Västernorrland som ökade mest, plus 7,6 procent.

På hotellen ökade antalet sålda rum med drygt en procent, men den genomsnittliga logiintäkten per disponibelt rum låg kvar på ungefär samma nivå som under 2011. Lös mer på www.tillvaxtverket.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.