Turismen i Sverige 2012

Tillväxtverket – som är statistikansvarig myndighet för turism och besöksnäring – har presenterat nya siffror för 2012. Det nya siffrorna visar att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under … [Read more...]

Stig Björne om produktutvecklingsprogrammet

Tillväxtverket driver sedan 2005 produktutvecklingsprogrammet som handlar om produktutveckling av varor och tjänster i små företag. Utvecklingsprogrammet omfattar 450 miljoner kr och runt 2 000 … [Read more...]

Stig Björne: Tillväxtverket fokuserar på svenska innovationer

Åren 2012 och 2013 kommer verket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven … [Read more...]

Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Tillväxtverkets undersökning IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen genomförs av myndigheten som kontinuerligt samlar information om inkommande besökare i … [Read more...]