Har konjunkturen vänt?

Handelsbanken, Stig BjörneHandelsbanken har kommit med en ny prognos för läget i svensk ekonomi under 2013. Enligt banken är läget i den svenska ekonomin dystert, men enligt en modell för BNP som Handelsbanken använder ligger det värsta bakom oss. Det skriver Dagens Industri.

”Den pekar på en tydlig vändning. Man kan tänka sig att prognoserna ligger för lågt och att vi kan komma in i en upprevideringsfas”, säger Claes Måhlén, analytiker på Handelsbanken.

Med stöd av Handelsbankens BNP-modell tror Claes Måhlén på högre tal ”Upp mot 2 procent eller högre”, säger han, men understryker att modellen främst är bra för att identifiera vändpunkter och inte för att slå fast exakta tillväxttal.

SEB har också kommit med en prognos över den ekonomiska utvecklingen i Sverige. SEB tror att de kommande två åren blir bättre än 2011 både för den svenska och för den globala ekonomin. Sveriges BNP väntas öka med 1,2 procent i år och med 2,5 procent nästa år.

I Sverige räknar SEB med att återhämtningen får stöd av en underliggande potential för ökad konsumtion och ökade investeringar och med draghjälp från expansiv finans- och penningpolitik. Enligt SEB väntas Riksbanken väntas sänka styrräntan till 0,75 procent och behålla den där hela prognosperioden, det vill säga till slutet av 2014. Bankens prognos är att euron kostar 8,30 kronor i december i år och 8,10 kronor i december nästa år. Motsvarande prognos för dollarn ligger på 6,50 respektive 6,75 kronor. I dagsläget kostar en euro 8,57 kronor och en dollar 6,39 kronor.

Det ser alltså inte nattsvart ut i vare sig Handelsbankens eller SEB:s prognoser över utvecklingen i Sverige. Att kronan förväntas bli ännu starkare mot Euron är kanske inte så bra för exportindustrin – men det är ju mycket annat som kan påverka i annan riktning.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.