Den svenska statsskulden

Så här i politiska ”orostider” med oklara politiska förhållanden i Riksdagen kan det vara bra att påminna sig om hur det ser ut med den svenska statsskulden när vi går in i en ny period.  Stig … [Read more...]

Blygsam ökning av BNP

SCB:s första preliminära beräkning av utvecklingen av bruttonationalprodukten pekar på en ökning om 1,9 procent för andra kvartalet 2014 i jämförelse med samma kvartal förra året (korrigerad för … [Read more...]

Stig Björne: Vad driver den svenska ekonomin?

SCB har publicerat en intressant artikel om vad som driver den svenska tillväxten i dagsläget. Och det är de svenska hushållens konsumtion som varit motorn i den svenska ekonomin under de senaste … [Read more...]

BNP – Svagare än förväntat

Den senaste siffran för utvecklingen av BNP landade på en ökning om 1,9 procent för första kvartalet i jämförelse med första kvartalet förra året. Det visar SCB:s senaste statistik. Det som bidrog med … [Read more...]

Hushållens konsumtion allt viktigare

Under de senaste åren har betydelsen av hushållens konsumtion blivit allt viktigare för att hålla uppe BNP-utvecklingen. Det är dock inte detalj­handeln andel av ­konsum­tionen som har vuxit utan det … [Read more...]

BNP fjärde kvartalet 2013

Det sista kvartalet 2013 så uppvisade svensk ekonomi en hyggligt god tillväxt. Bruttonationalprodukten (BNP) ökade med 3,1 procent jämfört med samma kvartal 2012. Stig Björne Säsongrensad och … [Read more...]

Har konjunkturen vänt?

Handelsbanken har kommit med en ny prognos för läget i svensk ekonomi under 2013. Enligt banken är läget i den svenska ekonomin dystert, men enligt en modell för BNP som Handelsbanken använder ligger … [Read more...]

Riksbanken: Sämre tider att vänta

Riksbanken publicerade häromdagen protokollet från direktionsmötet i mitten av december när man beslutade att sänka styrräntan. Riksbanken hade nu ny information sedan det penningpolitiska mötet i … [Read more...]

Stig Björne, hur ser du på den ekonomiska utvecklingen?

Stig Björne, vad tror du är på väg att hända med den svenska ekonomin? Stig Björne: Man kan se att den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till i höst så har det funnits en viss … [Read more...]

Stig Björne: Nya BNP-siffror från SCB

Den 14 september kom Statistiska Centralbyråns senaste siffror för Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Siffrorna visar på en ökning med 1,3 procent andra kvartalet 2012 i jämförelse med motsvarande … [Read more...]