Riksbanken låter räntan ligga

Sveriges Riksbank har presenterat sitt beslut om Reporäntan. Man pekar på att inflationen för närvarande är lågde senaste årens förstärkning av kronan samt låga prispåslag från företagen.

Så för att understödja återhämtningen i ekonomin låter man reporäntan vara kvar på en låg nivå en längre tid men man sänker den inte heller. Man beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1 procent och samtidigt justera ner reporäntebanan och det är inte förrän under andra halvåret 2014 som man väntar sig en höjning vilket är ungefär ett år senare än tidigare bedömning. Man räknar inte med att inflationen mätt som KPIF ska vara nära 2 procent förrän början av 2015.

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

2012 2013 2014  2015
KPI 0,9 (0,9) 0,1 (0,4) 1,4 (2,1)  2,7 (2,6)
KPIF 1,0 (1,0) 1,0 (1,0) 1,4 (1,8)  2,0 (2,0)
BNP 0,8 (0,9) 1,4 (1,2) 2,7 (2,7)  3,5 (3,1)
Arbetslöshet, 15-74 år,
procent
8,0 (7,7) 8,2 (8,1) 7,8 (7,8)  6,8 (6,9)
Reporänta, procent 1,5 (1,5) 1,0 (1,0) 1,0 (1,5)  1,9 (2,2)

Källor: SCB och Riksbanken

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.