Förändringen av KPI -inflationen på minus

Förändringen av KPI – eller inflationstakten – låg på minussidan i november, -0,2 procent. Sedan förra månaden har inflationen minskat från -0,1 procent, KPI föll med 0,1 procent. Däremot är takten … [Read more...]

SCB: Inflationen ökar

SCB meddelade häromdagen att inflationstakten ökar. Det är i och för sig sant men man måste nog modifiera det något. Inflationstakten i den svenska ekonomin var -0,1 procent i oktober (deflation) men … [Read more...]

Stig Björne: Senaste siffrorna från SCB – Inflationen fortsatt låg

SCB har korrigerat takten för inflationen i juli. De senaste siffrorna säger att inflationstakten var 0,0 procent i juli vilket är en minskning från juni då den var 0,2. Under motsvarande period förra … [Read more...]

Ännu lägre inflation i mars

Det fortsätter vara låg inflation i den svenska ekonomin. Bara någon dag efter räntebeskedet från Riksbanken presenterar SCB nya inflationssiffror. Stig Björne Inflationstakten var minus 0,6 … [Read more...]

Stig Björne: Inflationen ökar något

Sista månaden 2013 så var inflationstakten 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november. Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,3 procent från november 2013 till december 2013. … [Read more...]

Riksbanken låter räntan ligga

Sveriges Riksbank har presenterat sitt beslut om Reporäntan. Man pekar på att inflationen för närvarande är lågde senaste årens förstärkning av kronan samt låga prispåslag från företagen. Så för … [Read more...]

Priserna står stilla

Den svenska inflationen är lägre än på mycket länge. De senaste siffrorna från SCB visar att inflationen var 0,0 procent i januari. I och för sig en uppgång sedan december då den var -0,1 procent. … [Read more...]