Utlåningen till hushållen oförändrad

De monetära finansinstitutens (MFI de institut/företag som ingår i är bland annat banker och bostadsinstitut) utlåning till de svenska hushållen (tillväxten) var oförändrad under april månad 2013.

Det är den tredje månaden i rad som den årliga tillväxttakten av utlåningen till hushållen oförändrad. Ökningen av utlåningen till hushållen var 4,6 procent. Vad kan man dra för slutsats av det? Att utlåningen ökar förhållandevis mycket i relation till BNP även om ”ökningen inte ökar ännu mer” så att säga. Kan knappast fortsätta hur länge som helst.

Utlåningen till hushållen var 2 802 miljarder kronor under april 2013. Det är en ökning med 120 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Lån till bostäder var 103 miljarder av ökningen. Det som av SCB definieras som bostadslån är lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I april uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 254 miljarder. Konsumtionslånen uppgår till runt 550 miljarder kronor – och har saknar ofta säkerheter.

Räntorna på hushållens lån var lägre under april. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal hos MFI uppgick i april till 3,07 procent (3,11 i mars). För lån med räntebindningstid på 1 till 5 år låg räntan för nya avtal på 2,95 procent i april vilket kan jämföras mot 3,02 procent i mars. I april var den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån 3,00 procent vilket kan jämföras med 3,01 procent i mars.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

  Ränta, hushållens nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till hushåll Ränta, icke‑
finansiella företags nya låneavtal
Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
apr‑12 3,94% 4,8% 3,45% 5,3%
mar‑13 3,11% 4,6% 2,80% 3,3%
apr‑13 3,07% 4,6% 2,85% 2,4%

Källa: SCB

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.