Stig Björne: Ökad upplåning

Diskussionen om de svenska hushållens lån – inte minst till bostäder – har pågått under längre tid. Tillväxten av krediter har pågått i takt med att räntan har varit låg inte minst under perioden från … [Read more...]

Hushållens lån

Tillväxten av bankernas (MFI – monetära finansinstitut) lån till hushållen var drygt fem procent i januari vilket är i princip samma som i decmeber. Stig Björne Det har på kort sikt inte skett … [Read more...]

Lånen fortsätter öka

Tillväxttakten på årsbasis på lån från MFI (monetära finansinstitut där bostadsinstitut o banker ingår) till hushållen ökade under oktober till 4,9%. Det är en uppgång från september med 0,1%. Stig … [Read more...]

Utlåningen till hushållen oförändrad

De monetära finansinstitutens (MFI de institut/företag som ingår i är bland annat banker och bostadsinstitut) utlåning till de svenska hushållen (tillväxten) var oförändrad under april månad 2013. … [Read more...]

Tillväxttakten på hushållens lån minskar

Tillväxttakten på hushållens lån har minskat något från november till december 2012. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Det visar ny statistik från SCB. I december 2012 … [Read more...]