Koncentrerad FoU inom läkemedels-, optik-, fordons-, el- och datorindustrin

Under år 2011 spenderade det svenska näringslivet drygt 80 miljarder kronor. Av dessa resurser så är koncentrationen ganska hög i ett fåtal branscher. Över hälften av dessa 80 miljarder kommer från läkemedelsföretag, optikprodukter, fordonsindustri och el- och datorindustri.

I dessa branscher, och tillsammans med företag i branschen forsknings- och utvecklingsinstitutioner, var FoU-intensiteten högst i förhållande till nettoomsättningen. För alla typer av intensitetsmått var intensiteten något lägre år 2011 jämfört med 2009.

Med FoU-intensitet menar man hur stor andel av tillgängliga resurser som satsas på forskning och utveckling.

Tittar man internationellt och jämför FoU-intensiteten i Sverige med andra länder så har Sverige en relativt hög andel. Även i absoluta tal placerar sig svenska företag högt när FoU-utgifterna relateras till hela OECD-områdets FoU-utgifter. Svenska företag utförde 1,3 procent av all FoU i OECD (inklusive OECD:s samarbetsländer). USA var störst med 41 procent följt av Japan med dryga 16 procent.

Intensitetsmått för företagens FoU-verksamhet år 2007, 2009 och 2011. Företag med 10 eller fler anställda, procent.

Intensitetsmått Totalt
  2011 |  2009 |  2007
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda 2,7 2,9 2,9
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning. 1,4 1,6 1,5
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning. 1,4 1,5 1,5
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde. 5,2 5,9 4,2
Arbetskraftskostnader för FoU i relation till totala arbetskraftskostnader. 3,9 4,3 4,2

Det finns mer att läsa på hos SCB i ett Statistiskt Meddelande som återfinns på www.scb.se.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.