Koncentrerad FoU inom läkemedels-, optik-, fordons-, el- och datorindustrin

Under år 2011 spenderade det svenska näringslivet drygt 80 miljarder kronor. Av dessa resurser så är koncentrationen ganska hög i ett fåtal branscher. Över hälften av dessa 80 miljarder kommer från … [Read more...]

Mer pengar till högskolesektorn

SCB har presenterat statistiken över satsningar på forskning och utveckling inom universitet och högskolor år 2011. Det visar sig att de totala satsningarna uppgick till inte mindre än 29,7 miljarder … [Read more...]