Stig Björne: Ökad nybilsförsäljning

En indikator på konjunkturens utveckling – dock inte ett absolut mått – är försäljningen av nya bilar. De senaste siffrorna visar att för juli månad 2013 nyregistrerades 20 600 personbilar vilket är 1,6 procent fler i jämförelse med samma månad 2012. Detta enligt Trafikanalys (den myndighet som ansvarar för statistiken) officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av nyregistreringarna var det dieselbilar som stod för en majoritet, 56,3 procent. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 2,3 procent av nyregistreringarna, jämfört med 3,7 procent under juli 2012 (en kraftig minskning alltså). Antalet nyregistrerade elhybridbilar har ökat från 400 i juli 2012 till 428 i juli 2013.

Ca 60 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln (bilhandlare) svarade för drygt 31 procent av den totala nyregistreringen.

Nyregistrering av fordon under juli 2013 fördelade på fordonsslag

  Nyregistreringar Förändring i procent
Fordonslag juli 2012 juli 2013  
Personbilar 20 283 20 600 1,6
Bensin 6 791 8 112 19,5
Diesel 12 338 11 590 ‑6,1
etanol/etanolhybrid 332 264 ‑20,5
Gas 406 198 ‑51,2
El 11 5 ‑54,5
Övriga 405 431 6,4
Husbilar (delmängd av personbilar) 517 573 10,8
Lastbilar 2 591 2 519 ‑2,8
Bussar 52 82 57,7
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 3 266 3 597 10,1
Husvagnar 444 511 15,1
Traktorer 351 297 ‑15,4
MC 1 350 1 322 ‑2,1
Mopeder klass 1 1 129 1 062 ‑5,9
Snöskotrar 19 22 15,8
Terränghjulingar 552 593 7,4

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.