Stig Björne: Ökad nybilsförsäljning

En indikator på konjunkturens utveckling – dock inte ett absolut mått – är försäljningen av nya bilar. De senaste siffrorna visar att för juli månad 2013 nyregistrerades 20 600 personbilar vilket är … [Read more...]