Världsekonomin: IMF dämpar sina prognos

Farten i världsekonomin är fortsatt låg. En något bättre tillväxt i den rika världen motverkas av trögare utveckling i tillväxtregionerna. Det bedömer IMF, som justerat ned sina prognoser.

Stig Björne

Sammantaget växer den globala ekonomin med 2,5 procent under första halvan av 2013. Nivån är ungefär densamma som andra halvåret 2012. IMF tror på något bättre tillväxttal för helåret 2013 även om man har dragit ned tillväxten i sin prognos. 2013 väntas världsekonomin växa med 2,9 procent och 2014 ökar tillväxten till 3,6 procent. Det är något lägre än IMF:s prognosuppdatering i somras.

Valutafondens noterar att de rika länderna på sistone fått upp farten lite medan tillväxtländerna bromsat. Den amerikanska ekonomin väntas växa med 1,6 procent i år och med 2,6 procent nästa år (prognosen är dock gjord innan bråket om budgeten och nedstängningen av delar av statsförvaltningen). IMF tror att ekonomin växer med 1,0 procent i EMU-länderna i genomsnitt 2014. Det skulle i så fall bli det första helåret med tillväxt i EMU-området sedan 2011 och följer på en nedgång med 0,4 procent under 2013.

Tillväxtländerna väntas växa i långsammare takt än tidigare. För tillväxtländerna som grupp har tror man på en halv procentenhet lägre tillväxt för både innevarande år och nästa år, till 4,5 respektive 5,1 procent. Den svenska ekonomin väntas växa med 0,9 procent i år och med 2,3 procent nästa år.

IMF:s prognos
BNP-tillväxt, i procent 2013 2013, bedömn. juli 2014 2014, bedömn. juli
Världen 2,9 3,2 3,6 3,8
USA 1,6 1,7 2,6 2,8
EMU -0,4 -0,5 1 1
Kina 7,6 7,8 7,3 7,7
Japan 2 2,1 1,2 1,1
Brasilien 2,5 2,5 2,5 3,2
Sverige 0,9 i.u 2,3 i.u.

Läs mer på www.imf.org

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.