Världsekonomin: IMF dämpar sina prognos

Farten i världsekonomin är fortsatt låg. En något bättre tillväxt i den rika världen motverkas av trögare utveckling i tillväxtregionerna. Det bedömer IMF, som justerat ned sina prognoser. Stig … [Read more...]

Världsekonomin ser bättre ut?

Internationella valutafonden, IMF, publicerade sin vårprognos i början av veckan. IMF menar att de globala förutsättningarna för tillväxt gradvis stärks igen. Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA och … [Read more...]