Regionala statistiken på bruttoregionprodukten

Inom vissa statistikområden är det rejäla eftersläpningar – framför allt vad gäller regionalt nedbrytbar statistik kring ekonomi och arbetsmarknad. SCB har redovisat BRP (bruttoregionprodukten) för 2011 (!).

Stig Björne

Majoriteten av länen visar en positiv utveckling av bruttoregionprodukten 2011 och Stockholms län går bäst. Bidraget till volymutvecklingen i Sveriges BNP var ungefär hälften. Volymökning för Stockholms län låg på 5,5 procent. Det var den kraftigaste uppgången sett under 2000-talet för Stockholms län.

Övriga län som gick bra var Jönköping (5,3 procent), Örebro (4,9 procent) och Uppsala (4,7 procent). Totalt fem län uppvisade negativ volymutveckling av BRP, där Jämtland backade mest med -8,7 procent, vilket föregicks av en kraftig uppgång under 2010.

2011 är BRP per invånare högst för Stockholms län med 512 000 kronor i löpande pris följt av Norrbotten, med 415 000 kronor (vilket säger lite om vikten av produktionen av Vattenkraft, malm etc i Norrbotten). Övriga län hamnade under (!) riksgenomsnittet som var 368 000 kronor. Lägst BRP per invånare hade Blekinge län med 285 000 kronor.

Högst disponibel inkomst per invånare år 2011 uppvisade Stockholms län med 212 000 kronor. Därefter följde Hallands län med en siffra motsvarande 191 000 kronor. Dessa två var de enda län som låg över riksgenomsnittet som var 184 000 kronor. Lägst disponibel inkomst per invånare hade Värmlands län, 164 000 kronor.

Länsvisa mått för bruttoregionprodukten 2011

  BRP volym‑
förändring
Bidrag
till BNP‑
utveck‑
ling
BRP per invånare BRP per sysselsatt Disponibel inkomst per invånare
Län pro‑
cent
rang‑
ordn‑
ing
pro‑
cent‑
enh‑
eter
tkr, löp‑
ande pris
rang‑
ordn‑
ing
tkr, löp‑
ande pris
rang‑
ordn‑
ing
tkr, löp‑
ande pris
rang‑
ordn‑
ing
 
Stockholm 5,5 1 1,6 512 1 911 1 212 1  
Jönköping 5,3 2 0,2 328 8 646 19 176 8  
Örebro 4,9 3 0,1 330 6 711 8 170 16  
Uppsala 4,7 4 0,1 321 11 709 9 183 3  
Södermanland 3,9 5 0,1 296 19 728 5 175 9  
Dalarna 3,9 5 0,1 329 7 741 4 171 14  
Gotland 3,9 5 0,0 288 20 571 21 168 18  
Kronoberg 3,7 8 0,1 345 5 698 12 177 6  
Västmanland 3,3 9 0,1 323 9 720 6 179 5  
Västra Götaland 2,9 10 0,5 354 3 718 7 181 4  
Östergötland 2,4 11 0,1 309 15 670 17 175 9  
Värmland 2,0 12 0,0 298 17 701 10 164 21  
Skåne 1,6 13 0,2 317 13 692 14 175 9  
Västernorrland 0,5 14 0,0 347 4 760 3 173 12  
Kalmar 0,1 15 0,0 307 16 697 13 173 12  
Västerbotten 0,1 15 0,0 320 12 680 16 168 18  
Halland ‑0,4 17 0,0 312 14 687 15 191 2  
Norrbotten ‑1,4 18 0,0 415 2 889 2 177 6  
Blekinge ‑3,0 19 0,0 285 21 633 20 169 17  
Gävleborg ‑4,2 20 ‑0,1 298 17 664 18 171 14  
Jämtland ‑8,7 21 ‑0,1 322 10 701 10 165 20  
RIKET 2,9   2,9 368   758   184    

Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.