Regionala statistiken på bruttoregionprodukten

Inom vissa statistikområden är det rejäla eftersläpningar – framför allt vad gäller regionalt nedbrytbar statistik kring ekonomi och arbetsmarknad. SCB har redovisat BRP (bruttoregionprodukten) för … [Read more...]