Stig Björne: Inflationen ökar något

Sista månaden 2013 så var inflationstakten 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november. Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,3 procent från november 2013 till december 2013.

Stig Björne

Det som blev dyrare under december var ökade priser på transporter, resor och grönsaker (!). Billigare blev bland annat teletjänster, kaffe och el.

Förändringen av KPI under det senaste året, var 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november. Till den totala uppgången sedan december 2012 bidrog främst livsmedel (1,5 procent) och hyror (2,1 procent) som vardera bidrog med 0,2 procentenheter uppåt. Uppgången motverkades av lägre räntekostnader (-4,8 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter nedåt. Räknar man bort räntorna enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var inflationen 0,8 procent. Enligt Dagens Industri så är ökningen oväntad enligt ”analytikerna”. I november var KPIF 0,7 procent.

Ser man till Sverige jämfört med Europa enligt ”Harmoniserat index för konsumentpriser” eller HIKP som är ett mått som används för att jämföra inflation inom EU. Det är inte jämförbart med KPI eller KPIF för övrigt. Men enligt HIKP var inflationstakten i Sverige  0,4 procent i december 2013. Från november 2013 till december 2013 steg priserna med 0,3 procent i genomsnitt. Inflationstakten för EU var en procent (november). För EMU-länderna var inflationstakten 0,9 procent. Sammantaget verkar det som att priserna sakta sakta är på väg uppåt från i det närmaste deflation. De närmaste månaderna lär visa hur utvecklingen blir.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.