Stig Björne: Fortsatt låg inflation

Inflationen i den svenska ekonomin är fortsatt låg under februari. Inflationstakten var minus 0,2 procent i februari – oförändrat från januari. Från januari 2014 till februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4 procent. 2013 samma period var månadsförändringen också 0,4 procent.

Stig Björne

Från januari så bidrog prishöjningar på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter.

Prishöjningar på livsmedel (0,6 procent), transporttjänster (1,7 procent) och paketresor (6,0 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades av lägre räntekostnader (-1,3 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i februari, vilket är oförändrat från januari. Minskade räntekostnader  och lägre priser på el var starkt bidragande till nedgången.

Inflationstakten rensad enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,4 procent i februari, vilket är oförändrat från januari. Från januari till februari steg KPIF med i genomsnitt 0,5 procent. Under samma period förra året steg KPIF också med 0,5 procent.

KPI för februari 2014 var 312,70 (1980=100).

  Vägningstal Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan Förändring i procent sedan
  2014 januari 2014 februari 2013 januari 2014 februari 2013  
Livsmedel och alkoholfria drycker 133,0 0,1 0,1 0,7 0,6  
Alkoholhaltiga drycker och tobak 39,0 0,0 0,1 ‑0,1 1,8  
Kläder och skor 52,0 0,2 0,1 3,9 2,8  
Boende 264,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,3 ‑0,7  
Inventarier och hushållsvaror 53,0 0,0 0,0 0,5 ‑0,3  
Hälso- och sjukvård 35,0 0,0 0,0 0,2 1,0  
Transport 138,0 0,1 ‑0,3 0,8 ‑1,9  
Post och telekommunikationer 35,0 0,0 ‑0,1 ‑0,3 ‑2,9  
Rekreation och kultur 120,0 0,1 ‑0,1 0,5 ‑0,8  
Utbildning 4,0 0,0 0,0 1,0 1,9  
Restauranger och logi 64,0 0,0 0,0 0,2 0,7  
Diverse varor och tjänster 63,0 0,0 0,1 0,1 1,3  
KPI totalt 1 000,0 0,4 ‑0,2 0,4 ‑0,2  

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.