Något högre inflation

I juni ökade inflationen något från extremt låga nivåer. Inflationstakten (år) var 0,2 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var minus 0,2 procent. Under motsvarande period förra året … [Read more...]

Stig Björne: Låg inflation

Inflationen är fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin. Under maj månad 2014 minskade inflationstakten från oförändrad i april till minus 0,2 procent i maj. Inflationstakten ( förändringen av KPI … [Read more...]

Fortsatt låg inflation  

Den svenska inflationen fortsätter att vara låg (osannlikt låg om man ser det lite nutidshistoriskt). I april var inflationen 0 procent (mätt som förändringen av KPI under det senaste året). Det är … [Read more...]

Ännu lägre inflation i mars

Det fortsätter vara låg inflation i den svenska ekonomin. Bara någon dag efter räntebeskedet från Riksbanken presenterar SCB nya inflationssiffror. Stig Björne Inflationstakten var minus 0,6 … [Read more...]

Stig Björne: Fortsatt låg inflation

Inflationen i den svenska ekonomin är fortsatt låg under februari. Inflationstakten var minus 0,2 procent i februari - oförändrat från januari. Från januari 2014 till februari 2014 steg KPI med i … [Read more...]

Fortsatt låg inflation

Den svenska inflationen fortsätter att vara låg. Under augusti uppgick den till 0,1 procent (samma som juli). KPI steg med i genomsnitt 0,1 procent från juli 2013 till augusti 2013. Ökade priser på … [Read more...]

Ingen inflation mätt i KPI

Takten på inflationen i den svenska ekonomin – mätt som förändring av KPI (Konsumentprisindex) under de senaste tolv månaderna - var minus en halv procent i april, vilket är en nedgång sedan mars då … [Read more...]

Inflationen var noll under mars 2013

Den svenska inflationen var noll procent under mars månad. Det är en ökning sedan månaden innan då inflationen var deflation, -0,2 procent. Från februari 2013 till mars 2013 steg KPI med i genomsnitt … [Read more...]